Een belangrijk deel van onze ondersteuning richt zich op kennisbevordering van stichtingen, verenigingen, zelforganiserende clubs van amateurbeoefenaars en cultureel ondernemers. Op deze manier willen we het fundament van het culturele veld verstevigen. We geven het veld tools in handen om de eigen culturele agenda te bepalen, zich zichtbaarder te maken, te innoveren en om deelname aan de amateurkunsten te vergroten. 

De Cultuurweb KennisHub verzamelt en verspreidt kennis over uiteenlopende onderwerpen die spelen in het Westlandse culturele veld. De KennisHub informeert, reikt handvatten aan ten behoeve van ontwikkeling en professionalisering en vormt een netwerkplek. 

Jaarlijks worden er verschillende activiteiten zoals masterclasses, trainingen en inspiratie- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Om vraaggerichte ondersteuning te kunnen bieden, vliegt Westland Cultuurweb experts en specialisten inKennisdeling en verdieping staan in dit programma centraal.

Scholingsprogramma voor zzp'ers
Veel zzp’ers hebben last gehad van de coronamaatregelen en hun inkomsten zien dalen. Daarnaast zijn er ook veel veranderingen én kansen in het onderwijs en culturele veld, echter hoe kom je aan de juiste kennis en ervaring? Westland Cultuurweb organiseert tot juni 2023 diverse workshops, cursussen en trainingen voor zzp’ers die in het Westland werken en/of wonen.