Bijna alle Westlandse scholen voor po, so en sbo maken werk van cultuureducatie. Cultuurcoach Tamara Griffioen begeleidt de scholen bij het maken van keuzes en het inzetten van activiteiten. Met Kunstpracht, Kunstkracht, Kunstkundig en Kunstlokaal kun je alle facetten van cultuureducatie laagdrempelig aan bod laten komen. Zodat leerlingen zichzelf ontdekken als maker, maar ook als deelnemer in hun culturele omgeving en als publiek bij kunst uit de grote wereld. En dat allemaal binnen de € 16,86 per leerling die in de lumpsum is opgenomen voor cultuureducatie. Daarnaast zijn er mogelijkheden om maatwerk speciaal voor jouw school te organiseren. Geen vraag is ons te gek!