Eric Borggreve - voorzitter
Directeur/bestuurder P.B. Vastgoed Rotterdam
Eric Borggreve - voorzitter

Nevenfuncties: Voorzitter Culturele Raad Wateringen-Kwintsheul | Voorzitter V.B.E.K. Ouddorp | Voorzitter Familieraden Aafje Coöperatie | bestuurscoach Vitis

Frédérique van Steekelenburg-van der Stelt
Directeur Mariniersmuseum
Frédérique van Steekelenburg-van der Stelt

Nevenfuncties: Lid RvT Stichting Haags Historisch Museum / Gevangenpoort | Lid RvT Stichting Help Ze Thuiskomen | Bestuurslid Comité 14 mei herdenking Rotterdam

Quinten-Faust Rijnja
Eigenaar van anderemanier.nl | theatermaker | opleidingsmanager | profnar | coach | presentator
Quinten-Faust Rijnja

Stephan Persoon
Directeur Agium Finance & Control
Stephan Persoon

Nevenfunctie: Penningmeester van Stichting Community Service van de Rotary Club Westland

Jos van der Ende
Voorheen voorzitter College van Bestuur Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs (WSKO)
Jos van der Ende

Nevenfuncties: Lid Raad van Advies bij Stichting Jong Talent Westland | Bestuurssecretaris Lionsclub Zoetermeer | Commissaris bij Bronsgroen B.V.

Edith Janssen
Manager cultuur bij Hart
Edith Janssen

Nevenfuncties: Lid medezeggenschapsraad Melanchthon-Schiebroek